Shop Mobile More Submit  Join Login
Ivana Wip by Tsabo6 Ivana Wip by Tsabo6
Ivana WIP

Final: [link]
:iconpollina:
pollina Featured By Owner Jan 22, 2009
много ми харесва първоначалната скица,
стои толкова внушително, а едноврменно с това ескизно, уловил си погледа, състоянието..
много е готино!
Reply
:icontsabo6:
Tsabo6 Featured By Owner Jan 22, 2009  Professional Digital Artist
:hug:
Reply
Add a Comment: